Φθινοπωρινό σεμινάριο JKA Καράτε

Στις 29 Νοεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο Shotokan Καράτε - JKA, στο νησί της Ρόδου ύπο την καθοδήγιση του

Chief Instructor της JKA WF HELLAS Πανουσόπουλο Αναστάσιο 6ο Dan JKA και K. Sawada 7o Dan JKA.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.rodoskarate.gr