Ιεραρχία

Ιεραρχία

6 DAN

ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ

6 DAN

Πανουσόπουλος Αναστάσιος
Chier instructor

5 DAN

ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ

5 DAN

Αφεντούλης Νικόλαος
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΎΛΟΣ

5 DAN

Καραθανάσης Χριστοδούλος
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ

5 DAN

Πανουσόπουλος Ιωάννης
ΣΙΑΧΡΑΣ ΙΩΆΝΝΗΣ

5 DAN

Σιάχρας Ιωάννης

4 DAN

ΓΟΥΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ

4 DAN

Γούγουλας Νικόλαος
Liaison Officer
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ

4 DAN

Μουρούτσος Κωνσταντίνος

3 DAN

ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΧΑΡΊΛΑΟΣ

3 DAN

Ιατρίδης Χαρίλαος
ΜΑΚΡΉΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ

3 DAN

Μακρής Γεώργιος
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ

3 DAN

Μάντζαρης Ιωάννης
ΜΑΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣΊΑ

3 DAN

Μάτα Αρτεμισία
ΤΟΤΟΜΗΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ

3 DAN

Τοτόμης Δημήτριος
ΤΣΙΤΣΙΓΚΡΩΝΗΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ

3 DAN

Τσιτσιγκρώνης Βασίλειος

2 DAN

ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ

2 DAN

Στρατούλη Φραντζέσκα