Επιτροπές

Επιτροπές

Τεχνική Επιτροπή

1)Αφεντούλης Νικόλαος

2)Γούγουλας Νικόλαος

3)Μακρής Γεώργιος

4)Μάντζαρης Ιωάννης

5)Ταταρίδης Βιτάλης

 

Οργανωτική Επιτροπή

1)Καραθανάσης Χρίστος

2)Τσιτσιγκρώνης Βασίλειος

3)Ιατρίδης Χαρίλαος

4)Στρατούλη Φρατζέσκα

5)Τοτόμης Δημήτριος

 

Επιτροπή Διαιτησίας

1)Σιάχρας Ιωάννης

2)Πανουσόπουλος Ιωάννης

3)Μουρούτσος Κωνσταντίνος

4)Μάτα Αρτεμισία

5)Ζάχος Αργύρης

 

Εθνικός Εκπαιδευτής

Πανουσόπουλος Ιωάννης