Επιτροπές

Επιτροπές

Τεχνική Επιτροπή

1)Αφεντούλης Νικόλαος

2)Γούγουλας Νικόλαος

3)Μακρής Γεώργιος

4)Μάντζαρης Ιωάννης

 

Οργανωτική Επιτροπή

1)Τσιτσιγκρώνης Βασίλειος

2)Ιατρίδης Χαρίλαος

3)Στρατούλη Φρατζέσκα

4)Τοτόμης Δημήτριος

 

Επιτροπή Διαιτησίας

1)Πανουσόπουλος Ιωάννης

2)Μάτα Αρτεμισία

3)Ζάχος Αργύρης

 

Εθνικός Εκπαιδευτής

Πανουσόπουλος Ιωάννης