Επιτροπές

Επιτροπές

Δ.Σ. και ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

Δ.Σ.

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πανουσόπουλος Αναστάσιος

2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφεντούλης Νικόλαος

3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ιατρίδης Χαρίλαος

4. ΤΑΜΙΑΣ: Πανουσόπουλος Ιωάννης

5. ΕΦΟΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Τοτόμης Δημήτριος

6. ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: Μάντζαρης Ιωάννης

7. ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (liaison officer): Γουγούλας Νικόλαος

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μακρής Γεώργιος,

2. Μπουζάς Βασίλειος

3. Στρατούλη Φραντζέσκα

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

I = Instructor

J = Judge

E = Examiner

CI = Chief Instructor

SE = Special Examiner

A, B, C, D = Qualification Class

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (Instructors' Committee)

1. CHIEF INSTRUCTOR (ΑΡΧΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ): Πανουσόπουλος Αναστάσιος, IA, CI, SE

2. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφεντούλης Νικόλαος ΙΒ,

3. Πανουσόπουλος Ιωάννης IC

4. Γουγούλας Νικόλαος ID

5. Ιατρίδης Χαρίλαος ID

6. Μάντζαρης Ιωάννης ID

7. Μάτα Αρτεμισία ID

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ (Judges' Committee)

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πανουσόπουλος Ιωάννης JC

2. Πανουσόπουλος Αναστάσιος JA, CI, SE

3. Αφεντούλης Νικόλαος JΒ

4. Γουγούλας Νικόλαος JD

5. Ιατρίδης Χαρίλαος JD

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ (Examiners' Committee)

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πανουσόπουλος Αναστάσιος EA, CI, SE

2. Αφεντούλης Νικόλαος EC,

3. Γουγούλας Νικόλαος ED

4. Πανουσόπουλος Ιωάννης ED

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Organizational Committee)

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοτόμης Δημήτριος,

2. Αφεντούλης Νικόλαος

3. Γουγούλας Νικόλαος

4. Ιατρίδης Χαρίλαος

5. Μακρής Γεώργιος

6. Μάντζαρης Ιωάννης

7. Μάτα Αρτεμισία

8. Μπουζάς Βασίλειος

9. Πανουσόπουλος Αναστάσιος

10. Πανουσόπουλος Ιωάννης

11. Σιάχρας Ιωάννης

12. Στρατούλη Φραντζέσκα

13. Σφυροέρας Νικόλαος